Povinné ručení direct

Povinné ručení u Direct

Zákonné pojištění vozidel, které je povinné pro každého, kdo provozuje motorové vozidlo na veřejných komunikacích, nabízí v současnosti již čtrnáct pojišťoven v České republice. Jednou z nejprogresivnějších pojišťoven je Direct pojišťovna nabízející své pojistné produkty také online. Díky tomu můžete získat jakékoli služby této pojišťovny velmi pohodlně a rychle.

Povinné ručení Direct je nezbytnou součástí výdajů na provoz automobilu či jiného motorového vozidla. Je však také velmi účinnou pomůckou a ochranou pro případ, že byste se stali viníky dopravní nehody. V takové situaci za vás totiž pojišťovna zaplatí škody, které způsobíte cizím osobám. Patří sem újmy na zdraví, odškodnění v případě úmrtí, škody na majetku a náhrada ušlého zisku. Všechny tyto újmy hradí váš pojistitel až do výše limitů pojistného plnění uvedených ve smlouvě. Minimální zákonná hranice je 35 000 000,-Kč, pokud však chcete být dokonale chráněni, můžete získat i více.

Bohužel, základní pojištění vozidla vám neuhradí škody vzniklé při zaviněné nehodě na vašem vlastním vozidle nebo zdraví. Sjednat si však můžete celou řadu připojištění nebo rovnou havarijní pojištění zahrnující obvykle také úhradu škod při odcizení vozu, živelních katastrofách, vandalství, zaviněné nehody atd.

Direct není direkt

Občas se stává že název společnosti je interpretován nespávně jako "direkt pojišťovna". Správně je Direct pojišťovna. Tak isto pojem poviné ručení je gramaticky špatně, správně je povinné ručení.